Tuyển dụng

Công Ty TNHH Thang Máy AN HÒA cần tuyển bổ sung các vị trí làm việc các vị trí điều khiển hệ thống máy CNC (Computer Numeric Control) trong dây truyền sản xuất tự động hóa tại nhà máy sản xuất với số lượng 04 nhân viên trong kế hoạch phát triển, mở rộng và hoàn thiện hiện đại hóa dây chuyền...
Công Ty TNHH Thang Máy AN HÒA cần tuyển bổ sung các vị trí làm việc tại phòng kỹ thuật thang máy, phòng kỹ thuật điện tử và phòng KCS chất lượng sản phẩm với số lượng 02 nhân viên / 1 phòng ban trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 - 2016.
form contact
Sign up to receive the latest information